В новия програмен период новаторските проекти ще се подпомагат чрез интервенция „Подкрепа за оперативни групи в рамките на Европейското партньорство за иновации“, обясни за Агри.БГ Милен Кръстев – началник на отдел „Трансфер на знания, сътрудничество и дигитализация“ в Министерството на земеделието.

Ще се подпомагат ли строително-монтажни дейности по интервенциите за иновации?

Подпомагането ще става в две стъпки

 

Средствата, определени за интервенцията, са над 40 млн. евро. Подпомагането в първа стъпка ще е в размер на 15 000 евро, като проектите ще се изпълняват в срок до една година. 

В тази стъпка земеделски или горски стопани съвместно с друг участник могат да представят първоначална концепция за новаторски проект. След одобрение на проекта ще се финансират дейности, свързани с неговото доразработване и привличане на участници с допълващи се знания и умения. Тази стъпка е т.нар. предварителна фаза.

Подпомагането във втората стъпка, която обхваща същинското изпълнение, на проектите е до 400 хил. евро. Сформираните вече оперативни групи ще могат да изпълнят новаторските си проекти с потенциал за иновации. Тази стъпка може да продължи над 3 години. 

Ако получат одобрение, участниците в оперативната група ще могат да пристъпят към същинското изпълнение на проекта, като го управляват съвместно. И в двете фази е възможно бенефициентите да получат финансиране в размер на 100% от одобрените разходи.

Прием за подготвителната първа стъпка още през 2023 г.

 

През следващата година Министерството на земеделието планира да продължи и с прием за втора стъпка. Участието в първата стъпка няма да е задължително за подаване на проект във втора стъпка. Но оперативни групи, сформирани чрез реализация на проект от подготвителната фаза, ще имат предимство чрез критериите за подбор.

През новия програмен период подаването на проектите ще става чрез СЕУ на ДФЗ, а не чрез ИСУН, както беше до сега. Целта на ресорното министерство е до края на програмния период – до 2027 г., да бъдат подкрепени над 100 оперативни групи.

В рамките на настоящата 2023 г. предстои разработването на интернет информационна платформа за целите на Системата за знания и иновации в селското стопанство (AKIS). Там заинтересованите страни ще могат да получат всичката необходима информация, свързана с разработване на проект за иновации чрез интервенциите, предвидени в Стратегическия план. А дотогава може да следите страницата на МЗм за новости по темата.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg