Самоосигуряващите се, сред които са и земеделските стопани, могат да подават декларацията при започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на всяка трудова дейност, за която са регистрирани, по интернет с безплатния персонален идентификационен код (ПИК) на НАП, припомнят от агенцията.
[news]
Декларацията се подава в 7-дневен срок от започване, прекъсване, възобновяване или прекратяване на трудовата дейност и определя вида на осигуряването на лицата. 
 
 
Безработните и самоосигуряващите се вече могат да подават по електронен път с персонален идентификационен код декларациите, свързани със задължителното им осигуряване - образец 5 и 7. Новата услуга е достъпна в Портала за е-услуги на НАП.
 
От НАП припомнят още, че преди да започнат сами да превеждат дължимите здравноосигурителни вноски, трайно безработните трябва да подадат декларация образец 7. Срокът за подаването й е до 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от лицата, които не са осигурени на друго основание.
 
В декларация образец 7 се вписват личните данни и началната дата, от която за гражданинът е възникнало задължението да плаща сам здравноосигурителните си вноски.
 
Осигурителната декларация образец 5 се подава от самоосигуряващи се лица, когато се осигуряват само във фонд „Пенсии" на държавното обществено осигуряване и/или задължително здравно осигуряване, когато за определени периоди са внесли авансово осигурителните си вноски.
 
Декларацията се подава само за пълни календарни месеци с еднакъв месечен осигурителен доход, в срок до 25-о число на месеца, следващ първия месец от периода, за който са внесени осигурителните вноски.
 
ПИК се издава безплатно във всеки офис на НАП и дава възможност на лицата да проследяват състоянието на данъчно осигурителната им сметка, да подават всички, изисквани от закона данъчни и осигурителни декларации, както и достъп до множество справки.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!