Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, трябва да декларират доходите си за 2018 година пред НАП до 30 април. Те ще трябва не само да подадат годишна декларация, но също  така да начислят и платят данък за получените доходи през 2018 година, припомнят от НАП. 
 
 
Дължимият данък е в размер на 10%, но законът позволява на регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители да намалят доходите си от  продажбата на произведени непреработени продукти от селско стопанство с 60%. Земеделските стопани, получили доходи от производство на преработени продукти и декоративна растителност, могат да намалят данъчната си основа с 40%.
 
Регистрираните земеделски стопани, които са получили субсидии (финансиране) през 2018 година, трябва да ги декларират пред НАП Добрич и да заплатят дължимия данък. Субсидиите следва да се отразят в годишната данъчна декларация, като се впишат в приложение № 2, 3 или 6 в зависимост от реда за облагане на доходите.
 
В края на миналата  година Национална агенция за приходите проведе информационна кампания към всички земеделски производители, които са допуснали неточности в данъчните си документи. Заедно с уведомленията за корекции, земеделците получиха и специална брошура, която подробно обяснява данъчните и осигурителните им ангажименти към бюджета. 
 
Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, ще ползват 5% отстъпка върху данъка за довнасяне по годишната данъчна декларация, но не повече от 500 лв., ако подадат декларациите си по електронен път до 31 януари 2019 г. 
 
Допълнително условие е и да нямат подлежащи на принудително изпълнение публични задължения към момента на подаване на декларацията, както и да внесат целия размер на данъка за довнасяне в срок до 31 януари 2019 г.