Земеделски производители от цялата страна ще могат да се запознаят безплатно с особеностите при отглеждането на сорго и суданка по време на онлайн семинар тази седмица, съобщи Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ).

Едно от най-перспективните направления в биорастителната защита

Обучението ще се проведе дистанционно по интернет от 13:00 ч. на 4 юни 2020 г., темата е: „Отглеждане на сорго, суданка и техните хибриди в отговор на климатичните промени, разпространение, значение и технология на отглеждане.“

Лектор на семинара ще бъде доц. д-р Калин Сланев от Земеделски институт - гр. Шумен към Селскостопанската академия. Ученият работи от години по селекцията и семепроизводството на културни растения и по-специално на сорго, суданка и соргосуданкови хибриди.

Обучението ще бъде в два модула: „Сорго и суданка – значение, разпространение и използване в животновъдството“ и „Агротехника при отглеждането на сорго за зърно и суданка за зелена маса“.

„Ще бъде представена и дейността на НССЗ по подмярка 2.1.2 „Консултантски услуги за малки земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.“, подчертаха от Националната служба.

Това е част от серията безплатните консултации и съвети, които експертите на НССЗ предоставят  по отношение на различни технологични решения в стопанството и проявения интерес от земеделски стопани от темата.

НССЗ: „Участието е безплатно и без такси за земеделски стопани от цялата страна.“

Соргото става все по-предпочитана култура от земеделците в години на засушаване и се използва за алтернатива на царевицата. Неговата популярност сред земеделските стопани расте постоянно, защото не изисква много разходи за отглеждане, адаптира се много лесно към различни почвени и климатични условия и намира разнообразни приложения – използва се за зърно, захар, силаж, биомаса и други.

Соргото е едно от най-разпространените културни растения в света и заема пето място в световното производство на зърно след пшеницата, ориза, царевицата и ечемика. Характерно за това растение е неговата сухоустойчивост. В райони с големи засушавания и горещ климат от соргото се получават по-високи добиви в сравнение с царевицата.

При продължителна суша растението има способността да задържа растежа и развитието си и при валеж да ги възстановява отново. Соргото е много добра храна за почти всички видове животни, а по хранителна стойност се изравнява с царевицата.

Стопанските качества на соргото го определят като култура с разностранно приложение. Освен за производство на фуражи за животновъдството, то намира приложение и като храна на хората. Липсата на глутен, високото белтъчно съдържание, възможностите за овкусяване и други предимства определят соргото като важна диетична храна.

За обучението ще бъде използвана онлайн платформата ZOOM. Включването ще бъде възможно през електронно устройство (телефон, лаптоп, компютър) с достъп до интернет. Регистрацията ще става на този линк. Повече информация от НССЗ предлагат на тел. 02 98100975 или 02 98100979.