Как се прави ценообразуване в земеделието и какво е неговото влияние върху доходите на земеделските стопани, ще бъдат тема на онлайн семинар на 29 октомври.

Вижте индикативния график за Кампания 2021

Участниците ще се запознаят с факторите, които определят движението и спецификата на цените в агробизнеса, подходите на ценообразуване на земеделските продукти и какви елементи трябва да се включват при определяне на цената им. 

Ще бъдат разяснени също основните принципи на управление на разходите и формиране на себестойността на земеделската продукция, обясняват организаторите от Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ) и Икономически университет – Варна.

Началото ще бъде дадено в 11:00 часа с лекция на доц. д-р Теодорина Турлакова от катедра „Аграрна икономика“, която ще отговаря и на въпроси на участниците. 

Час по-късно експерт от НССЗ ще ги запознае с очакваните промени в условията за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ за приема, който се очаква през месец ноември 2021 г.

Участието е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

Цялата програма може да видите тук, а ако имате нужда от допълнителна информация, може да се свържете с Галина Маринова от териториалния офис в Шумен на 0885 842 472 или [email protected]