Българска асоциация на малинопроизводителите подготвя за внасяне в Министерството на труда и социалната политика проект за облекчаване на администрирането на еднодневните трудови договори чрез Електронна карта, съобщи за Фермер.БГ Божидар Петков, председател на Асоциацията на малинопроизводителите.
 
Авторите на проекта – Божидар Петков, доц. Илиан Желязков от Аграрния Университет, гр. Пловдив и група компютърни специалисти, предлагат системата, състояща се от “Работни Карти” с чип на сезоннните работници и електронен четец по подобие на пост-терминал за разплащане с кредитни карти за работодателите, която ще направи „прелом в използването на еднодневните трудови договори и ще направи нова крачка към трудови отношения- почасовото заплащане на труда“.
[news]
Системата максимално ще облекчи прилагането на еднодневните трудови договори, категоричен е Петков. От страна на Работодателите ще отпадне необходимостта за попълване на хартиените формуляри, отнемащо часове, а за работниците и контролиращите органи ще има редица облекчения. Най-важното е, че цялата дейност ще бъде „он-лайн” в реално време и ще се администрира автоматично без допълнителен човешки ресурс. Както е известно и държавната администрация изпитва остър дефицит от „Административен капацитет”, посочи Божидар Петков.
 
Системата, според авторите на проекта, ще даде по-голяма свобода и гъвкавост на  сезонните работници, които максимално добре да използват ограничените за работа 90 дни или 720 работни часа, като се даде възможност на сезонните работници: да работят в рамките на един ден при един или повече работодатели; при внезапно  влошаване на метеорологичните  условия да изразходва само реално отработените часове; при извънредно напускане на работното място или предсрочно свършване обема на работа
 
Вносителите на проекта дават и примери за прилагането на електронните карти:
 
Пример 1:
Сезонен работник от Казанлък отива да бере рози при работодателя - Х от  5.00 до 10.00 часа, след което розоберът се прекратява. Работникът е работил само 5 часа, а от лимита му се отнемат 8. Също в неизгодна позиция е и работодателят, защото той е предплатил еднодневен договор за 8 работни часа.
 
С наличието на електронна карта от лимита на работника се отнемат/изразходват точно толкова работни часове, колкото е изработил реално. На практика сезонният работник в рамките на същия ден може да отиде да работи при друг работодател - У, например в село Търничене и да бере череши в часовото време от 12.00 до 16.00 или повече. По този начин се уплътнява максимално работното време на сезонните работници и се облекчават разходите на работодателите при предсрочно приключване на работния ден, свързано с изчерпване на работата или завалял дъжд; с настъпилите агроекологични промени екстремно резките температури или внезапната промяна на времето.
 
Този пример дава възможност и на работодателите да заплащат за реално извършена работа в случаите на: Точно толкова колкото е работено на дадено работно място; При внезапно влошаване на метеорологичните условия дъжд,  или високи температури; При предсрочно напускане на работното място или изчерпване на обема работа.
 
Пример 2:
Работа в хладните часове на денонощието сезонния работник идва в 07.00 часа на полето и работи до 11.00, след което се прави почивка „Сиеста” от 11.00 до 16.00 и работата продължава от 16.00 до 19.00. Същият пример е валиден и в случаите, когато превалява дъжд и има възможност след краткотраен дъжд от 2-3 часа, да се продължи работата на полето.
 
По думите на авторите на идеята за електорнните карти „евентуалните разходи, които ще трябва да бъдат направени, за да работи тази система, ще са многократно по-малки отколкото глобата за един „нелегален” работник, която в момента е 1500 лв или 15 000 след второ нарушение“.
 
Предложението ще бъде обсъдено в Министерството на труда и социалната политика, където в петък – 30 октомври представители на бранша овощарство, градинарство и ягодоплодни са поканени от зам.- миниатър Гълъб Донев за отчитане на резултатите по прилагане на трудовите договори.
 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!