Изненадите за земеделските стопани не спират. В края на миналата седмица фермери, които отглеждат животни в землището на село Равногор, община Брацигово, са отишли до земеделската служба по местоживеене с надеждата да приключат със заявлението си.

 

Оказва се, че към него момент бутонът все още не работи, но там ги сюрпризирали, че е излязъл нов слой, координиран с Министерството на околната среда и водите, според който в почти половината от землището на селото има нови ограничения.

Всички имоти, включително и на нашия читател, който ни потърси, за да разкаже за проблема си, излизат с фатални грешки и не може да се приключи заявлението. Той се занимава с отглеждане на едър рогат добитък, от 1200 дка, които е ползвал досега, 800 дка попадат в слоя с новите изисквания.

Районът е в Натура 2000, а според новото ограничение в бъдеще в досега ползваните ниви и пасища не може да се извършва никаква земеделска дейност. В „маркираните“ територии попадат и собствени имоти на хората от селото, както и наети общински земи. 

Грешката в ИСАК посочва, че никакви земеделски дейности, включително паша не може да се извършва на тези земи. 

По този начин ни връзват ръцете не само на нас, но и на 30-тината човека от селото, които се занимават със селско стопанство. Тук се отглеждат предимно картофи и стопаните вече нямат право да ги засадят дори на собствените си ниви. Откакто свят светува, хората в селото отглеждат картофи и животни. А с това становище вземат хляба на местните, тъй като повечето се изхранват само от това“, споделя той.

 

По-голямата част от общинските имоти също попадат в този слой, в голямата си част са засегнати и терените по споразумения, а стопаните вече са платили на общината по дългогодишните договори, които са сключени отдавна, както и за белите петна. А десет дни преди крайния срок за приключването разбират, че има нов слой, макар становището на МОСВ - ЕО № 5-4/2023, заради което се въвежда ограничението да е от есента на миналата година.

Във всички институции, до които са се добрали, стопаните са получили отговор, че нищо не зависи от тях. "Служителите също не знаят нищо за този слой, само с Министерството на околната среда и водите не стана връзка", споделя още животновъдът.

Семейството му ползва общински земи от 2008 година за отглеждане на говеда. За миналата година стопаните са получили подпомагане. „Ние сме изрядни, почистваме си терените, минават проверки и служителите виждат какво е положението.  Никога досега не сме имали проблеми и санкции“, споделя фермерът, който търси изход от патовата ситуация, в която е попаднал.