В Системата за електронни услуги (СЕУ) е обновен регистърът „Справка за заявени Кадастрални имоти (КИ)“ за 2022 г., съобщават от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Вижте с кои области продължава самолетното заснемане

За собствениците на земеделски земи, които се интересуват кой ползва имотите им, е важно да знаят, че регистърът е публичен и не изисква регистрация. Данните са достъпни в секция „Публични справки“, меню „Справка за заявени Кадастрални имоти (КИ)“

За целта е необходимо да се въведе номерът на поземления имот. Справката е в помощ на собствениците и ползватели на земеделски земи, както и на адвокати и съдии при възникване на юридически казуси.

Информацията от регистъра се съхранява на интернет страницата на ДФЗ в продължение на 5 години, като данните се генерират под формата на официална справка в СЕУ.