Европейска организация на собствениците на земя (ELO), заедно с Европейската асоциация за търговия със земеделска техника (CEMA) открояват най-добрите проекти в сектор “Пчеларство” от 2014 г. насам.

Вече 6 години асоциациите награждават иновативни проекти от цяла Европа, целящи защитата на опрашителите и биоразнообразието като цяло.

Кой може да участва?
В надпреварата могат да се включат земеделски стопани, собственици на земи, научноизследователски институти, академични среди и частни или обществени организации, които разработват оригинални и иновативни проекти, насочени към защита на пчелите или други опрашители, целящи запазването на биоразнообразието.

Европейската награда в сектор “Пчеларство” тази година ще награди проекти в два основни фокуса: „Практики за управление на земите“ и „Прилагане на иновативни технологични решения“. 

Наградният фонд и в двете направления е 4 000 евро. Наградата идва и с грамота за признание, а спечеленият проект ще бъде популяризиран чрез комуникационни канали ELO и CEMA. 

Формуляр за участие

Категории за участие:

Категория 1
Практики за управление на земите за защита и подобряване на опрашителите в селскостопанската среда. Наградата ще възнагради развитието на селскостопанските практики, които помагат да се създадат правилните условия за живот на пчелите и другите опрашители, насърчавайки тяхното присъствие в обработваеми площи, като същевременно обогатява биологичното разнообразие в земеделската среда.

 

Категория 2
Прилагане на иновативни технологични решения за намаляване на въздействието на земеделските практики върху опрашителите. Тази година ще бъде поставен специален фокус върху проекти на които новите технологии и приложения на технологиите позволяват на пчелите и другите опрашители да бъдат по-добре защитени от въздействието на земеделските операции (например прилагане на продукти за растителна защита или по време на прибиране на реколтата).

 

Специално признание
Наградата на журито ще бъде присъдена с грамота за признание за отличен малък по мащаб проект, ферма или инициатива.

 

Как може да участвате?
Всеки европейски гражданин може да се включи в надпреварата като изпрати попълнен формуляр, както и приложенията към него до 4 септември 2020 г. по един от следните начини:

- по е-мейл до [email protected]
Subject: Bee Award Application

- по пощата на адрес: European Landowners’ Organization, Rue de Trèves 67 B – 1040 Brussels, лице за контакт Athéna Lefebvre

Очаква се победителите да вземат участие в церемонията по награждаването в Брюксел.


Независимото жури е председателствано от д-р Майкъл Гарат (Университет на Рединг) и включва още международни експерти, членове на европейските институции и НПО. Именно те ще изберат най-добрите практики и иновативни идеи в селското стопанство, които допринасят най-много за поддържането на биоразнообразието.