Всеки трети земеделски производител е готов да ипотекира земята си, за да изтегли кредит, който да обезпечи дейността му. Това става ясно от проучване на нагласите на фермерите, направено от „Агрион“. Сред най-честите причини за тегленето на кредити е покупката на земеделска земя с цел уедряване на стопанствата и развиване на модерно земеделие.
 
 
Земеделците теглят заеми също и за покупка на техника, и оборудване или за капиталови разходи, става ясно още от изследването. Според него жителите на столицата и другите големи градове са по-склонни да теглят заеми, като най-активни са земеделците между 35-44 години, които разчитат на механизирана обработка на земята и следват най-новите тенденции в земеделието. Притиснати от тежките условия и тромавите процедури на банковите институции, обаче, все повече земеделци търсят алтернативни източници на финансиране в лицето на специализираните кредитни дружества, където процедурите са максимално опростени, а сроковете са значително по-кратки. 
 
За да отговори на засиления интерес към финансовите продукти, специализираната компания за земеделски кредити „Агрион Финанс“ обяви промоционални условия на универсалния си ипотечен кредит в евро. Лихвата за първата година е 2.9% при заем до 100 хил. евро и минимален срок на погасяване от 60 месеца. Гратисният период за плащане по главницата е 12 месеца, а след промоционалната първа година, лихвата по кредита до края на периода е 8,5%. 
 
 
Компанията, която е дъщерна на „Агрион Инвест“, приема като обезпечение по кредита земеделска земя или други недвижими имоти. Друго сериозно улеснение за фермерите е, че остойностяването на земята е напълно безплатно за кредитополучателя и се извършва от експертите на  компанията. Вноските могат да се разсрочат за период от 15 години. 
 
[news]
За да се възползват от преференциалните условия, земеделските производители трябва да посетят щанда на „Агрион“ на международното изложение „БАТА АГРО“, което се провежда в Стара Загора от 15-18 май. Там те ще получат специален промо код, с който  ще могат да кандидатстват във всеки един от регионалните офиси на компанията. Промоцията е валидна до 18 юни 2018 г. 
Изчисленията на експертите от „Агрион Финанс“ показват, че финансовият ефект за земеделските производители от промоционалната лихва може да достигне 5 600 евро. Пълните условия по ипотечния кредит и останалите възможности за финансиране може да се открият на адрес http://agrion.bg/bg/finance. Експертите по кредитни услуги, които са на щанда на „Агрион“, са готови да разяснят на всички желаещи възможностите, които кредитът осигурява, както и процеса за кандидатстване и одобрение.
 
„Целта ни е да улесним достъпа до кредити на малките и средни производители, които често не могат да отговорят на сложните изисквания на големите банки, казаха от „Агрион Финанс”. За разлика от другите кредитни институции в България, процедурата за кандидатстване е максимално опростена. Не се изисква откриването на допълнителни сметки, застраховки, въвличането на поръчители и съдлъжници. Няма изискване и за разработка на  подробни бизнес планове, отчети и анализи. Кандидатстването е без такса ангажимент и такса за разглеждането на документи. На практика фермерът дължи нищо преди да е сигурен, че ще получи желаното финансиране. Няма дори разходи за оценка на обезпечението, а сроковете за кандидатстване са значително съкратени в сравнение с традиционното банково кредитиране. Компанията няма ограничения за сектора, в който работи земеделският производител.