Докато фермерите очакват тръжната процедура по отдаване на свободни земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) спрямо новата законова уредба, в редакцията на Агри.БГ се появиха сигнали, коментари и питания, свързани с разпределянето на тези площи.

Удължаване на Кампания 2024 до 15 юли искат производители

Дългоочаквана промяна, която бе въведена чрез измененията в Закона за собствеността и ползването на земеделски земи и Правилника по прилагане към него, беше именно на първва тръжна сесия за ДПФ с приоритет да се ползват местните производства от чувствителните сектори – „Плодове и зеленчуци”, „Животновъдство”, „Биопроизводство”…

Според поинтересували се фермери обаче все още се дават някакви неофициални указания от стария Правилник към Областните дирекции по земеделие, които изискват от тях те да отправят предложения за т.нар. „подходящи земи” за съответните дейности – зеленчукопроизводство, трайни насаждения, биоземеделие и прочее.

Опасенията са, че по този начин най-некачествените земи и тези в периферията на съответните землища ще бъдат дадени на уж привилегированите от измененията производители. 

В указанията например се посочва, че земи за трайни насаждения следва да са такива, които се намират в края на землището. Защо?”, пита роден производител и заявява:

„Тук прозира лобито на крупните арендатори, които искат да избутат в периферията малките. В закона не се предвижда да има процедура за „подходящи площи”, а има общини, в които директно се казва, че няма подходящи. Какво правим тогава?”

Логично след тези твърдения възникват въпросите: Защо, ако е частен имот, може да се създаде насаждение от 20 дка примерно с праскови, сливи… в средата на землището, но ако е държавен – не може? Каква е идеята на това „подходящо”, при положение че самият кандидат участва на търг и плаща после наем?

Агри.БГ ще отправи въпросите на фермерите към Земеделското министерство и ще публикува информацията, която получи.