Получихме сигнал от наши читатели, че никой не вдига телефоните в Държавен фонд Земеделие и точно заради това се обръщат към нас. Подателят на писмото обясни, че днес са получени така коментираните и чакани от тях субсидии по мярка 10 - Агроекология и климат от ПРСР 2014-2020. Нашият читател е одобрен по подмярка 10.1.2 Поддържане на местообитанията на защитени видове в обработваеми земи с орнитологично значение.

 

Казусът обаче произтича от това, че едни от фермерите са получили по 8 лева, други по 5 лева, трети по 3 лева, а някои въобще не са получили средства. Читатели сигнализират, че специалистите от ДФЗ не обясняват какви са реалните ставки, а единствено те препращат към вътрешни телефони, които обаче дават постоянно или заето, или изключват при първо позвъняване. 

 

Отговорът на този проблем получихме от друг наш читател, свързал се с един от служителите в ДФЗ. Оказва се, че ставката е една и съща за всички и е в размер на 16 лв./дка, но не всички площи са изплатени. Субсидиите до момента са преведени само за есенниците, тъй като това е решението, което са взели от Министерство на земеделието и храните. От тук всъщност идва и разликата в сумите. 

 

Моля, коментирайте казуса под публикацията!