Схема за обвързано подпомагане на млечни крави, месодайни крави и биволици под селекционен контрол, която да се прилага от 2015 до 2020 г. разписа МЗХ. В нотификацията, изпратена в ЕК в началото на август, необходимостта от прилагането на схемата се мотивира така: „Животновъдството в България се намира в сериозна криза, обусловена от ниската продуктивност на животните, високите производствени разходи и ниските изкупни цени на готовата продукция“.

 

В нотификацията е записано още, че поддържането на животните под селекционен контрол подобрява конкурентоспособността на стопанствата и подпомага повишаването на рентабилността на дейността чрез повишаване на продуктивността и качествата на отглежданите животни.

 

Прилагането на селекционен контрол спомага за постигане на по-високи темпове на генетичен прогрес. Подпомагане на схемата ще се отпуска на земеделски стопани, отглеждащи 10 и повече млечни крави и/или месодайни крави/биволици, които са под селекционен контрол.

 

Заявените за подпомагане животни трябва да останат във фермата най-малко 80 дни от датата на подаване на заявлението за подпомагане. Важно условие за участие в схемата е заявените животни да са идентифицирани и регистрирани, тоест да имат необходимите ушни марки и да фигурират в интегрираната информационна система на БАБХ, както и да са вписани в регистъра на стопанството.

 

Според нотификацията животните, заявени по Схема за обвързано подпомагане на млечни крави, месодайни крави и биволици под селекционен контрол, могат едновременно с това да получават субсидиране и по една от другите две схеми - Схемата за обвързано подпомагане на месодайни крави и юници или Схемата за обвързано подпомагане на млечни крави.

 

Годишният размер на субсидията е предвиден за 4 899 391 евро за всяка година до 2020 г. Според разчетите на МЗХ по схемата ще могат да бъдат подпомагане годишно 65 372 животни при субсидия за глава животно в размер на 74.95 евро.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!