Отпадна изискването регистрираните ветеринарни лекари да упражняват практиката си само в районите, където работят, вече могат да го правят и на други места, съобщи Антоанета Копривщенова, експерт в Областната дирекция по безопасност на храните в Пазарджик, цитирана от радио „Фокус“. Освен това животновъдите вече могат да сключват два вида договори за профилактика и лечение за животните.

 

Ако даден фермер не е доволен от дейността на ветеринарния специалист, с когото има договор, той може да го смени и да сключи контракт с друг ветеринар два пъти в календарната година. Необходимо е само в 7-дневен срок след приключване на настоящия договор, фермерът да уведоми писмено директора на ОД „Безопасност на храните” за промяната и да сключи договор с нов специалист.

 

Животновъдите имат ангажимент да се разплатят са осъществените необходимите плащания към ветеринарите, уточни Копривщенова. При неизпълнение на тази разпоредба собствениците на ферми могат да получат административно наказание в размер от 200 до 500 лева, а при повторно нарушение от 400 до 1 000 лева. За юридически лица се налага имуществена санкция от 500 до 3 000, а при повторно нарушение от 1 000 до 6 000 лева.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!