Предложеният от правителството проектозакон за държавния бюджет през 2020 г. отново събуди остри реакции у земеделските производители - главно заради намерението минималният осигурителен доход за регистрираните земеделци и тютюнопроизводители да скочи от 400 лв. на 610 лв.

Земеделците ще плащат повече за осигуровки догодина

Афектирани от планираните промени производители от Българска асоциация „Биопродукти“ (БАБ) изпратиха отворено писмо до Министерския съвет и Народното събрание, в което апелират да се преразгледа частта от проектобюджета за осигуровките на земеделските производители – физически лица.

Преди две години от БАБ отново изразиха отрицателното си становище по същата тема. Днес техните мотиви са същите. Един от тях е, че липсва анализ как увеличението на осигуровките ще се отрази финансово на засегнатите лица.

БАБ: „Дребните земеделски производители живеят в оскъдица, защото приходите им в огромната си част отиват за изпълнение на хилядите законови изисквания.“

По думите на биопроизводителите огромна част от засегнатите са самонаети, без нито един работник, или са семейна ферма. Тези фермери не могат да отделят средства нито за разширение на стопанството си, нито за наемане на работници. 

Според БАБ пречка за малките стопанства в България е, че трябва да отговарят на същите изисквания като големите ферми, въпреки че в Европейския съюз (ЕС) се допуска дерогация за малките производители.

Друга трудност за малките стопанства е, че трябва да получат куп разрешителни, предшествани от скъпоструващи проекти. Не на последно място е трудното реализиране на продукцията, а като пример от БАБ посочват ниските изкупни цени на кравето мляко и пчелния мед.

Оповестените от правителството намерения не са новост за аграрния сектор. През есента на 2017 г. кабинетът предложи на Народното събрание увеличение на земеделските осигуровки от 350 лв. на 480 лв. на месец. След остра реакция от земеделските производители повишението беше спряно.

За тази година правителството планираше 60-процентен скок от 350 лв. на 560 лв. Проектът срещна силен отпор от всички браншове и минималният праг на доходите, върху който се изчисляват осигуровките, беше повишен компромисно с 14% - от 350 лв. на 400 лв. на месец.