До 15 май 2019 г. земеделските стопани, отглеждащи специализирани месодайни крави под селекционен контрол, могат да кандидатстват в Областните дирекции на Държавен Фонд “Земеделие”, отдел “Прилагане на схеми и мерки за подпомагане”, за изплащане на минимална държавна помощ de minimis.
 
 
На подпомагане подлежат допустимите животни по схемата за месодайни крави под селекционен контрол за 2018 г. от породите Абърдийн Ангус, Херефорд, Лимузин, Симентал, Галоуей, Обрак, Шароле.
 
Предвиденият финансов ресурс е в размер на 800 000 лв. като определената ставка за подпомагане е в размер до 80 лв. за едно животно.
 
 
Общият размер на предоставените на един земеделски стопанин помощи de minimis не може да надхвърля левовата равностойност на 25 000 евро (48 895.75 лв.) за период от три последователни бюджетни години (2017 г. – 2019 г.)
 
Срокът за изплащане на помощта е до 23 май 2019 г.