Селскостопански производители от различни региони на страната се обединиха във форума на социалната мрежа на българските фермери Фермер.БГ за промяна в условията на наредбата за директните плащания на площ.

След подробна дискусия във форума и чата на Фермер.БГ производители на зърно, зеленчуци, както и животновъди излязоха с обща декларация, която Асоциация на българските села ще изпрати до Министерството на земеделието и храните и лично до министър Мирослав Найденов.

Общо осем са промените по отношение на директните плащания, които земеделците предлагат:

1. Възможност за отдаване на земеделските парцели за по-големи срокове от време;
2. Деклариране на пасища, ливади и мери само от стопани, отглеждащи животни;
3. Допустим процент на шипка, къпина и глог, тъй като това са билки до 20%;
4. Амнистия на санкциите –  парични и наказателни за 2008-2009, тъй като наредбата е приета през 2009 г.;
5. Извършване на проверка на площите през пролетта с цел качествено почистване есенно-зимните месеци, когато растенията са в период на покой;
6. Изплащане на субсидиите на изрядните земеделци само след проверка;
7. Отделна наредба за земите, попадащи в Натура 2000, планински и полупланински райони, допускане до 30% храстовидност;
8. При сключване на договор с общините, същите да вземат договорения наем след изплащане на субсидията.

© 2009 Всички права запазени. Позоваването на източник Фермер.БГ е задължително