Фермери от Националната асоциация на месо и млекопроизводителите ( НСММП ) поискаха в декларация, конкретни суми за подпомагане на животновъдството. Декларацията бе прочетена по време на срещата между животновъди в Сливен тази събота, след което бе аплодирана от присъстващите в залата.

 

ДО
Г-Н БОЙКО БОРИСОВ
МИНИСТЪР – ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА РБЪЛГАРИЯ

КОПИЕ:
ДО
Г-Н МИРОСЛАВ НАЙДЕНОВ
МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И
ХРАНИТЕ

КОПИЕ:
ДО
Г-Н СИМЕОН ДЯНКОВ
МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

КОПИЕ: ДО
Г-ЖА ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
КОМИСИЯТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ И ГОРИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

КОПИЕ:
ДО
Г-Н РУМЕН ПОРОЖАНОВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
НА ДФ „ЗЕМЕДЕЛИЕ”

Д Е К Л А Р А Ц И Я

от
Националното сдружение на месо и млекопроизводителите

 


УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ,

Настъпилата продължителна суша през 2011г., липсата на валежи 5-6 месеца в цялата страна и високите среднодневни температури доведоха до драстичен спад в продуктивността на животните. Това е и основна причина животновъдите да не успеят да си набавят необходимите количества фуражи – сочен, груб и зърнен.


Всичко гореизложено води до риск от унищожаване на преживното животновъдство в страната.
Известно, че това е отрасъл, който най-трудно или почти не се възстановява. Необходимо е да се вземат мерки за подпомагане на животновъдите, да се изготви програма за фалит на фермерите и да се отпуснат средства от бюджета за изплащане на кредитите им към държавни и частни институции.


Нека да не забравяме, че фалита на тези ферми ще доведе до обезлюдяване на десетки общини.
При нарастващото търсене на месо и мляко в световен мащаб и очертаващата се продоволствена криза е престъпление да се унищожи собственото производство на храни.


Направените от нас разчети показват, че за изхранване на една крава (биволица) с приплод са необходими фуражи на стойност 2 589 лв. / цените на зърно, сочен и груб фураж са действащите към момента пазарни цени/.За една овца (коза) необходимите средства са 420 лв.
Настояваме за подпомагане изхранването на:

Крава (биволица) с 1300 лв.
Овца (коза) с 220 лв.

 

Сумите да бъдат отпуснати на три транша:

І транш

За една крава (биволица) - 500 лв.
За една овца (коза) – 85 лв

Средствата да се изплатят до 30.11.2011 г.

ІІ транш

За една крава (биволица) - 300 лв.
За една овца (коза) – 50 лв

Средствата да се изплатят до 15.02.2012 г.

ІІ транш

За една крава (биволица) - 500 лв.
За една овца (коза) – 85 лв

Средствата по този транш да се изплатят до м.май 2012 г. От последният транш да се удържат сумите за погасяване на кредити към ДФ „Земеделие“ за изхранване на животните получени през 2008 и 2009 г. Тези животновъди, които не са ползвали кредити за този период да получат пълната сума.

 

С УВАЖЕНИЕ:

ТАНЧО КОЛЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НАЦИОНАЛНО
СДРУЖЕНИЕ НА МЕСО И МЛЕКОПРИЗВОДИТЕЛИТЕ

 

© 2011 fermer.bg