След проведеното по-рано днес заседание на Работната група по прилагането на директните плащания 2015-2020 г. представители на 15 браншови организации се подписаха декларация, адресирана до министъра на земеделието и храните проф. Димитър Греков, относно таваните за директните плащания от 2015 до 2020 г.

 

„Малките и средни земеделски стопанства са в основата на устойчивото развитие на селското стопанство и поддържането на жизнени селски райони. Важното значение на малките и средни фермери е признато както от Европейската комисия, така и от международната общност. Развитието на балансирана структура на земеделието в България е многократно заявявано като приоритет на Министерство на земеделието и храните, на Министерски съвет и Президента Република България.

 

Ние, представителите на малките и средни земеделски стопанства, искаме да насочим вниманието на Министерство на земеделието и храните и на цялата общественост към неравномерната структура на земеделското производство, при която има няколко много големи стопанства и множество малки производители, на прага на оцеляването. Липсва стабилната среда от производители с малък и среден размер, които да осигуряват заетост и жизненост в селата”, пише в декаларацията.

 

Представителите на браншовите организации на малките и средните стопани призовават Министерство на земеделието и храните да вземе необходимите политически решения, с които реално да подпомогне малките и средни фермери и наред с преразпределителното плащане да приложи и намаление и таван на директните плащания.

 

“Намалението на директните плащания трябва да започне от 150 000 евро със задължителните 5%, а за субсидии над 300 000 евро да се наложи пълен таван. Средствата от таваните да се използват целево за мерки по Програмата за развитие на селските райони, свързани с приоритетните за България отрасли – животновъдство, зеленчукопроизводство, овощни и трайни насаждения, биопроизводство и пчеларство, както и специална подкрепа за младите фермери”, категорични са браншовите организации, подписали декларацията.

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО ТАВАН НА ДИРЕКТНИТЕ ПЛАЩАНИЯ 2015-2020 Г.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!