Броят на подадените заявления в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ надмина 600 още преди края на първия ден от приема по мярка 121 „Модернизация на земеделските стопанства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. За безвъзмездна финансова помощ сега се конкурират проекти с инвестиции само за закупуване на земеделска техника.
 
През първия ден най-активни бяха кандидатите в Плевен – 51 на брой, следвани от Бургас (42) и Пловдив (37). 
 
Определеният бюджет за прием по мярката е в размер на левовата равностойност на 50 млн. евро. Минималният размер на общите допустими разходи по един проект, който могат да заявяват кандидатите в рамките на периода на прием, възлиза на левовата равностойност на 15 000 евро, а максималният размер не може да надвишава 500 000 евро.
 
 
© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!