Земеделски производители от Централна Северна България са получили финансиране от търговските банки общо за над 8.3 млн. лв. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2007-2013 г. Фермерите са взели 32 кредита при облекчени условия с подкрепата на Националния гаранционен фонд (НГФ). В този регион най-много са облекчените заеми, отпуснати на бенефициентите от Русенска област – 11 за над 2,8 млн. лв., съобщи Диана Дукова, главен експерт „Връзки с наредители и бенефициенти” в НГФ.

 

Земеделските производители от област Силистра са взели 9 кредита с подкрепата на НГФ, а в Разградска област – 5. Фондът е обезпечил 4 кредита за повече от 1,9 млн. лв. в област Габрово, а във Великотърновска област са 3 за над 1 млн. лв. „Фондът издава допълваща обезпечението гаранция в размер до 80% от размера на заема“, обясни Дукова и допълни, че максималната стойност на гаранцията е 3 млн. лв.

 

От старта на Гаранционната схема в началото на 2013 г. Фондът е издал гаранции на общо 259 бенефициенти и по този начин е подкрепил отпускането на кредити в размер на 109 млн. лева, допълни Дукова. От Гаранционната схема могат да се възползват бенефициенти по мерки 121 „Модернизиране на земеделските стопанства”, 122 „Подобряване икономическата стойност на горите” и 123 „Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти“.

 

В Централна Северна България се проведоха 10 информационни срещи с общо 231 участници, които бяха запознати с начина на прилагане на Гаранционната схема по ПРСР 2007-2013 г. В рамките на кампанията за популяризиране на Схемата по проект на Министерството на земеделието и храните е предвидено да се проведат общо 55 информационни срещи в цялата страна.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!