Информационна среща-семинар на тема „Специфика при създаването и отглеждането на черупкови трайни насаждения“ се проведе в Силистра. Организатор на форума е Национална служба за съвети в земеделието (НССЗ).

 

На семинара доц. д-р Кирил Славов, хоноруван преподавател по овощарство към Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, запозна фермерите с технологичните моменти при създаване и отглеждане на трайни насаждения от орехи и лешници.

 

Драгомир Димитров, старши експерт в Териториален областен офис на НССЗ в гр. Силистра представи възможностите за субсидиране по национални и европейски програми на земеделските производители.

 

 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!