Нова динамично развиваща се ниша с потенциал и високо търсене. Това е пазарът на земеделски кредити в последните години. Все повече фермери се обръщат към кредитни институции, различни от банките, за привличане на финансиране в по-кратки срокове. Конкуренцията за привличане на клиенти от агросектора е голяма. Сред водещите дружества в тази пазарна ниша е „Агрион Финанс”. Покупката на земя е сред най-честите мотиви за тегленето на кредити от фермерите, разказаха експертите на щанда на компанията на Международното селскостопанско изложение БАТА АГРО. 
 
„Агрион Финанс” предлага кредит за оборотни средства, инвестиционно кредитиране и лизинг за покупка на земеделска земя. Те са подходящи и за средните и по-дребни земеделци, които не могат да покрият сложните изисквания на големите финансови институции или нямат необходимата кредитна история. Дружеството няма лимит на отпуснатите средства. Кредитите на „Агрион Финанс” започват от 10 000 лв., но имат клиенти, получили и над 2 млн. лв. Компанията финансира дори покупката на цели земеделски стопанства.
 
Обезпечението, което се приема е земеделската земя. Не се изисква откриването на допълнителни сметки, застраховки, въвличането на поръчители и съдлъжници, подробни бизнес планове. Дружеството няма такса за разглеждане на документи и кандидатстване, което в крайна сметка улеснява процеса на финансиране. На практика фермерът не дължи нищо преди да е получил желаната сума. 
 
Сред най-търсените кредити са тези за покупка на земеделска земя с по-дълъг срок на погасяване. Възможностите в тази посока са две. При универсалния ипотечен кредит от „Агрион Финанс” финансирането покрива до 80% от цената на земята. При лизинга за покупка на земя процентът достига дори 100. Това е най-високият процент финансиране на пазара на земеделски кредити в момента.
 
Предлагането на подобен кредитен продукт – лизинг за покупка на земеделска земя е нов етап от развитие на пазара на земеделско финансиране. За фермера означава, че ако е харесал даден парцел и договорената от него сума по сделката съвпадне с оценката на дружеството – компанията я купува вместо него, а клиентът започва да я изплаща на части без да влага самоучастие. Прогнозите на „Агрион Финанс” са за увеличаване на търсенето на земеделски кредити в по-кратки срокове. Наблюденията на дружеството са, че фермерите изплащат задълженията си редовно. За година на пазара вече имат клиенти с изцяло изплатен първи кредит и редовно обслужван втори.