Фермер, който кандидатства по схемата за дребните земеделски стопани, няма право да кандидатства по останалите схеми за директните плащания от 2015 година. 
 
За да се получават субсидии за периода 2015-2020 година по схемата за дребните земеделски стопани, ще се кандидатства еднократно през 2015 година.
 
За Фермер.БГ Симеон Кузманов от Дирекция Директни плащания в Земеделското министерство поясни: За да се участва в схемата за дребните земеделски стопани, в периода за подаване на заявления през 2015 г. се подава заявление, заявяват се съответните схеми. След приключване на периода за подаване на заявления, се изготвя предварителна калкулация с индикативни ставки и тези ставки се предоставят на всички кандидати. Разполагайки с тази информация, кандидатите преценяват дали до 15-ти октомври 2015-та да подадат заявление, с което се включват в схемата за дребни стопани или е по-целесъобразно да кандидатстват по другите схеми за подпомагане.
 
Схемата за дребни стопани се заявява само през 2015-та година. След това по всяко време фермерът може да излезе от нея и да кандидатства по останалите схеми за директни плащания, но никой не може да влзе в нея след 2015 година.
 
ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!