Изтича срокът за предоставяне на документи по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020 г.), съобщиха от пресофиса на Държавен фонд “Земеделие” (ДФЗ). 

Още над 2,7 млн. лева тръгнаха към биопроизводителите по мярка 11

Най-късно до 30 ноември земеделските стопани, поели ангажименти през Кампания 2016 г. по мярка 11, трябва да предоставят пред разплащателната агенция сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведените от тях растителни, животински или пчелни продукти с правилата на биологичното производство.

В документите трябва да е налична информация, доказваща състоянието на парцелите, за които са поели ангажимент, както и добитата на тях продукция през годината на издаването им, уточняват от фонда. 

Срокът за издаване на сертификатите за биологично производство е 30 октомври 2020 г.
В индивидуалните профили в Системата за електронни услуги (СЕУ) на всички бенефициенти, които следва да предоставят въпросните документи, са достъпни Уведомителните писма, в които са описани сроковете за предоставяне и задължителните реквизити, които следва да съдържат тези документи. 

Има възможност тези писма да бъдат получени лично или чрез упълномощено лице в съответната областна дирекция на ДФЗ в страната, се казва още в съобщението. 
СЕУ е достъпна след индивидуална регистрация. Ако кандидатът няма създаден профил, е необходимо да подаде заявка за регистрация на потребител, след което да се яви в областна дирекция на ДФЗ за да се идентифицира и достъпът му да бъде активиран.