Може ли роботът да замени човека? Това е един от въпросите, на които Българската търговско-промишлена палата (БТПП) търси отговор в проучване за бъдещето на дигитализацията и предизвикателствата пред бизнеса и гражданите, съобщиха от офиса в Добрич. 
 
 
Бързото развитие на технологиите налага много промени, включително и на пазара на труда. Проучването ще провери доколко иновативни са фирмите у нас и дали имат нагласа за дигитализация. Анкетата съдържа 16 въпроса. Например: дали администрацията на дадена земеделска фирма, предприятие или компания обменя информация по дигитален път с държавните органи и със свои клиенти?
 
От значение е също доколко персоналът е обучен да работи с новите технологии и дали има готовност да се включи във високотехнологичните промени. 
 
Има ли компанията иновационна стратегия и какви дигитални способи за реклама използва – това също са част от въпросите. Фирмите ще бъдат питани дали са отделяли средства за иновации през последните три години и как виждат промяната в дейността си след въвеждане на дигитализацията в тяхната пряка работа.
 
Снимка: pixabay.com
 
Очакват се мнения доколко са популяризирани програмите и проектите за насърчаване на въвеждането на нови технологии.
 
Гражданите също могат да се включат в проучването с отделна анкетна карта с 15 въпроса. В нея има акцент и по темата ще изместят ли роботите човека. Анкетата проучва отношението към изкуствения интелект и роботизирането на процесите в дадена фирма.
 
Не е пропуснат и въпросът за електронната сигурност и защитата на системите, които се администрират от държавните органи. 
Гражданите ще бъдат питани за пречките, които според тях стоят пред въвеждането на цифровите технологии и как дигитализацията ще промени живота ни.
 
Проучването ще се извърши по проект „Дигитални умения за малките и средните предприятия (МСП) - Стимулиране приноса на МСП в реализирането на политиките за дигитализиране на икономиката“ по Оперативна програма „Добро управление“.