Всички фермери, които не са получили подпомагане поради една или друга причина, свързана с Модул “Мляко” и системата за мониторинг на млякото, да подадат жалби в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) в рамките на настоящата седмица (до 14 юни, 2024 г.).

Това обяви съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА) Симеон Караколев след среща в Министерството на земеделието и храните с представители на асоциацията, аграрното ведомство, Държавен фонд “Земеделие” и Българската агенция по безопасност на храните. 

“Става въпрос за хората, чиито обекти не фикурират в системата за Модул “Мляко”. Това, което констатирахме като основание е, че по наредба БАБХ вкарва всички фермери, които са били регистрирани и са продавали мляко преди 9 май, 2023 г. служебно в Модул “Мляко”, системата за мониторинг. А онези фермери, т.е. техните животновъдни обекти, които са регистрирани след 9 май, 2023 г., следва да направят сами заявка за вписването си.  

Така че на база на тази информация, БАБХ служебно вкарва всички фермери за миналата година, които не са се видели в системата за мониторинг. 

Важното е този фермер да е продавал мляко от този обект преди 9 май, 2023 г. 

От БАБХ заявиха, че ако има такива, които не са вписани, да напишат жалба до БАБХ, за да може, ако са били пропуснати, да бъдат подадени в системата за мониторинг”, каза Караколев.  

От ДФЗ изчакват да получат тази информация за корекции от Агенцията по храните, за да могат да извършат плащанията. 

Пробовземането на мляко за дребни преживни животни и биволи не е задължително да се прави от фермера. Това е било изяснено също на срещата. 

“Пробовземачът може да бъде и представител на мандрата. Те така или иначе също изследват млякото. 

Фермерите следва да преценят дали сами да взимат пробите, т.е. дали да изкарат курс за пробовземачи или да използват пробовземача на мандрата. НОКА също разполага със служители, които са изкарали този курс”, каза Караколев.  

На срещата са обсъждани и тези, които са доказвали месо, но при тях са констатирани разминавания между фактурата и пътния лист - по пътен лист получателят е един, а по фактура - друг. За това следва да се изготви тристранен протокол и да се пуснат жалби до Държавен фонд “Земеделие”

“Така от Фонд искат да се установи, че тези животни са пристигнали до назначението, отбелязано в пътния лист, за да признаят операцията за приключена. И съответно, ако има спрени помощи, те да бъдат изплатени”, добави Караколев.