В края на миналата седмица се учреди Областен консултативен съвет по животновъдство в област Ямбол. В срещата се включиха над 30 участници животновъди и представители на ОД „Земеделие” Ямбол, БАБХ, ДФ Земеделие-РА, Териториален офис на НССЗ, ИАСРЖ София и фермерски организации и асоциации.
 
Директорът на ОДЗ Ямбол Стоян Кунев откри срещата и запозна присъстващите с основните мотиви за създаване на консултативния съвет по животновъдство, важността от действията на съвета и непосредствените цели, които трябва да залегнат за изпълнение.
 
По време на срещата присъстващите избраха ръководство и структура на Областния Консултативен съвет по животновъдство. За Председател единодушно бе избран Стоян Чуканов – месодайно говедовъдство. Негови заместници ще бъдат Христо Николов - говедовъдство, Николина Попова – председател на регионална асоциация на
млеко и месопроизводтелите в област Ямбол и пчеларят Петя Йораднова. 
  

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!