Ползите от развитието на технологиите няма да са само за увеличаването на добивите, понижаването на производствените разходи и подобряването на здравето на културите. Те ще засегнат и безопасността на фермерите. Във време, която да работиш в селскостопанския сектор, е едно от най-опасните неща, на помощ идват технологиите. Те са призвани да намалят инцидентите и да понижат рисковете за здравето на земеделците, информира гръцкият сайт Ypaithros.gr.

Предупреждение: Нараства опасността от пожари в земеделски ниви и гори

Европейската агенция за безопасност и здраве по време на работа публикува доклад за бъдещето на селското стопанство и ползите. В него се казва, че да си фермер е една от най-опасните професии в Европа поради високия риск от инциденти.

През последните 10 години е имало средно над 500 смъртни случая и 150 000 несмъртоносни произшествия годишно. Експертите твърдят, че действителният брой е много по-висок от това, което сочи статистиката, тъй като много от инцидентите не се обявяват.

Според официалната статистика на Евростат за хората, заети в индустрията, честотата на фаталните злополуки в селското и горското стопанство е втората по величина сред всички професионални сектори.

Като основни причини за смъртните случаи в земеделския сектор са посочени в низходящ ред: преобръщане на превозни средства, падане от високо, контакт с движещи се обекти, удавяне, работа с животни, токов удар и др.

Извън злополучните инциденти, статистиката наблюдава и процента на фермерите с хронични заболявания. В доклада се посочва конкретно, че над 60% от земеделските работници съобщават за хронични заболявания. Така селското стопанство се явява втория най-голям сектор по броя на хората с хронични заболявания.

Едно от основните предизвикателства, което се отразява негативно върху здравето и безопасността на фермерите, е изменението на климата. Според доклада, освен проблеми в растениевъдството и животновъдството, ще има последици и за здравето на хората, работещи в сектора.

Екстремните метеорологични условия, продължителното излагане на слънце и високи температури, контактът с болести, пренасяни от насекоми, и въздействието на прах и пестициди повишават риска за здравето на земеделците. Поради това се препоръчва земеделските и горските работни практики да бъдат адаптирани.

Надежда за подобряване на условията за труд дават развитието на технологиите и цифровизацията в селскостопанския сектор. Те могат да помогнат за намаляване на инцидентите. По-конкретно в доклада се споменава, че интелигентното земеделие ще предложи редица подобрения, като същевременно ще минимизира излагането на риск. Технологиите ще помогнат за подобряване на машините и превозните средства, за автоматизиране на полевите дейности и понижаване на негативното въздействие на химикалите върху здравето на земеделците.

 

 

ВИЖТЕ ОЩЕ:

Срути се покрив на обор в Радомирско. Една крава е загинала

Дрогиран шофьор разби оранжерия на производител в Пловдивско

Курсове за фермери за работа с продукти за растителна защита