Фермер.БГ предлага на Министерството на земеделието и храните да създаде публичен регистър на консултантите по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР 2014-2020). За целта е нужно да се стартира със спешен дебат по темата като се вземат предвид мненията на браншовите организации в сектора.

 

Логиката за създаване на публичен регистър на консултантите, които работят европейските проекти на фермерите е да се пресекат лошите и корупционни практики на държавни служители в МЗХ и ДФЗ, които пишат "под масата" проекти на земеделците. Опитът от ПРСР 2007-2013 ясно показа, че именно такива проекти бяха масово неуспешни, което ощети много фермери. Обичайно държавните служители привикват и подлъгват бенефициентите на срещи в кафенета или ресторанти, като обясняват колко силно влияние имат в МЗХ и ДФЗ. Липсата на прозрачност и информация у стопаните досега, благоприятства тези лоши и незаконни практики.

 

Публичен регистър на консултантите по ПРСР и тяхното ниво на експертиза и предходен опит на база реализирани проекти може да защити правото на фермерите да получат качествени консултантски услуги и да се ползват от предназначеното за тях европейско финансиране.

 

Посещение с пълни торби в сградата на ДФЗ по време на предходния програмен период 2007-2013:


 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!