Първата фенокамера за наблюдение на посевите не само в България, но и в цяла Източна Европа, е монтирана в Института по земеделие в Карнобат. 

Фермери, вижте какво ви готвят политиците 

Тя е подобна на уебкамера, която наблюдава културите и на всеки час изпраща сателитни изображения към глобален сървър. Целта е да се определени фенологията на растенията и факторите, които им влияят, като слънчева светлина, температура и валежи.

Данните се анализират и се сравняват на глобално ниво. По този начин се установява как растението реагира преди определени фактори на околната среда, как се променя при климатични аномалии и най-вече какво би било поведението му при нови условия на околната среда.

Благодарение на тази камера могат да се направят опити, свързани със засушаването и устойчивостта на някои сортове, които се отглеждат в Института

Фенокамерата в Карнобат е купена от САЩ по проект. Той е с продължителност от 15 месеца и по него работи екип от четирима души, които имат достъп и до останалите камери в световната мрежа. Засега в Европа такива са монтирани само на запад.

„Най-ценното е това, че ще видим какви са отклоненията от различните фенокамери, сложени в различни части на Европа и света. Ще можем да преценим дали отклонението е в цял свят или е специфично само за тук и дали проблемът е глобален или регионален“, обяснява д-р Милен Чанев пред портала „Гласът на Карнобат“.

Според него обаче е нужно да се съберат данни в продължение на поне 2-3 години, за да могат да бъдат обработени и да се правят прогнози. Целта е да се определи как определената фаза на развитие на посева се влияе от климатичните промени и как те, от своя страна, се отразяват върху добива.