С въвеждането на анализите на големи масиви от данни, компютърните дейности в облак и мобилните комуникации през изминалото десетилетие, цифровата революция в земеделието вече се случва.
 
 
Реймънд Йеле, ръководител на регионалната програма на ФАО за Европа и Централна Азия, заяви това в София по време на Форума на високо равнище за цифровото земеделие „Заедно за силно цифрово земеделие“. Конференцията се провежда в рамките на програмата на българското председателство на Съвета на ЕС.
 
Нейни организатори са Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО) и Институтът за агростратегии и иновации, в партньорство с Министерството на земеделието, храните и горите.
 
Достигнатото равнище в използването на информационните и комуникационни технологии (ИКТ) в аграрния сектор досега вече се нарича Земеделие 1.0.
 
„Става дума за системи, които автономно могат да вземат решенията“, отбеляза Йеле. По думите му Земеделието 5.0 ще се занимава основно с въздействието на технологии, свързани с изкуствения интелект и големите масиви от данни.
 
„Последиците все още не са добре проучени. Това означава широко участие и стратегическо планиране, за да се направят съответните проучвания. ФАО работи специално за реализацията и внедряването на такива програми“, допълни представителят на ФАО.
 
Общо е разбирането, че цифровата трансформация на земеделието с елементи на роботиката, изкуствения интелект, големите данни, интернета на нещата, както и все по-голямото приложение на широколентови цифрови комуникации, сензорно-задвижвани механизми, микропроцесори и облачно-базирани ИТ системи неминуемо ще бъдат част от агрохранителната верига в следващите пет-десет години.
 
През 2006 г. ФАО получи глобален мандат за подпомагане на дейността в селското стопанство на Срещата на високо ниво на Информационното общество за земеделието.
 
„Премахването на глада и на нездравословното хранене спомага за благоденствието на хората. Програмата до 2030 г. показва, че държавите се ангажират да не оставят никого извън усилията за реформа, отчитайки разнообразието на секторната структура на земеделието в региона, националните цели, политики и програми и разликата в нивото на готовност за въвеждането на електронното земеделие“, подчерта ръководителят на регионалната програма.
 
Той призова страните да работят за преодоляване на цифровата пропаст между отделните държави и да съдействат за създаването на съвместими платформи.
 
„ФАО беше създадена преди 73 години, за да се премахне глада в света и да се подпомогне земеделското производство. Оттогава много неща се промениха в цял свят. След намаляването на глада в глобален план, той за съжаление сега се засилва. Оценките сочат, че от 707 млн. души през 2015 г., които са засегнати от глада, се очаква техният брой да нарасне на 880 милиона. Регионът е огромен - от Лисабон до Владивосток обхваща 50 държави и подкрепя около 20 от тях“, отбеляза гостът.
 
По думите му, проблемът с глада в Европа не съществува, но остава проблемът с устойчивостта и лошото качество на хранителния режим, затлъстяването, здравословното изхранване на децата  и достъпа на хората с ниски доходи до ценни хранителни вещества.