Прогнозата на Организация по прехрана и земеделие (FAO) за световното производство на зърнени храни през 2020 г. бе преразгледана в посока нагоре с 9,3 млн. тона и в момента възлиза на почти 2 790 млн. тона. Това означава, че световното производство вероятно ще превиши рекордното ниво от 2019 г. с 3,0% (81,3 млн. тона), научаваме от официалния сайт на организацията.

Застрашена ли е есенната сеитба на пшеница?

Производството на пшеница в света се оценява на 761,5 млн. тона – с 3,2 млн. тона повече, сравнено с предходния месец. Сега съответства на миналогодишната реколта, която превиши средните показатели.

Повишаването на прогнозата през този месец е обусловено преди всичко от преразглеждането на прогнозата за производството на пшеница в Австралия (+5,5 млн. тона). Обилните валежи и благоприятните температури на континента допринесоха за развитието на културите. Очаква се, че в съчетание с увеличаване на засетите площи с пшеница това ще доведе до по-изразено възстановяване на производството през 2020 г. Това радикално се различава от последните две трудни години, които бяха изключително сухи за австралийските фермери.

По-богата реколта се очаква още в Индия и Руската федерация. Ръстът при тях компенсира донякъде понижаването на прогнозата за производство на пшеница в Европейския съюз (ЕС) (-5,5 млн. тона) и във Великобритания (-1,5 млн. тона).

Прогнозата за световното производство на зърно за фураж през тази година също е повишена до 1 519 млн. тона – с 5,7 млн. тона повече спрямо прогнозата месец по-рано и с 5% повече спрямо показателя преди година. Този ръст е обусловен от увеличаване на производството на ечемик в Австралия, ЕС и Турция.

За световното производство на царевица прогнозата е за ръст спрямо очакванията месец по-рано. Ще има скромно увеличение на реколтата в ЕС, където през последните седмици сухото време бе заменено от благотворни дъждове, особено в южната част на Франция и Северна Италия. Рекордна се очаква да бъде реколтата от царевица в Бразилия.

Прогнозата за световното потребление на зърнени култури през сезон 2020/2021 бе повишена до 2 735 млн. тона, което е с 43 млн. тона повече спрямо нивото през сезон 2019/2020. Ръстът в очакванията през този сезон е свързан с увеличаването на потреблението на зърно за фураж почти с 3 млн. тона.

Неизправен трактор подпали 700 дка пшеница

Новата прогноза достигна исторически максимум от 1 471 млн. тона, а световното използване на фуражно зърно през сезон 2020/2021 ще се увеличи с 2,7% в сравнение с нивото му сезон по-рано.

Прогнозата за световното потребление на пшеница през 2020/2021 бележи лек спад (0,4%) в сравнение с година по-рано. Основно това се дължи на очакваното намаляване на потреблението на пшеница за фуражни цели и заместването й с друго фуражно зърно, както и съкращаване на промишленото потребление.

В края на сезон 2021 г. световните запаси на зърно ще възлизат на 929 млн. тона – с 52,3 млн. тона повече, сравнено с година по-рано. При такова ниво съотношението на световните запаси на зърно и потреблението му през сезон 2020/2021 ще достигне максималното ниво за последните 20 години и ще възлиза на 33%.

Увеличаването на предлагането на пшеница предвид очаквания ръст на производството в ред страни още веднъж провокира увеличаване на прогнозата за запасите от пшеница през сезон 2020/2021. Като резултат прогнозата за сезона е почти 284 млн. тона – с 9 млн. тона повече от нивото в началото на сезона. То е все още по-ниско от рекордното ниво, регистрирано през 2017/2018.

Съгласно последната прогноза на FAO обемът на световната търговия със зърно през 2020/2021 ще достигне 435 млн. тона – с 9,0 млн. повече, сравнено със сезон по-рано. Очаква се търговията с фуражно зърно през 2020/2021 (юли/юни) на се увеличи с 2,4% в сравнение със сезон 2019/2020.

Световната търговия с пшеница през новия сезон се прогнозира на рекордно високо ниво – 178,7 млн. тона, или с 1,5 млн. повече, сравнено със сезон 2019/2020.

1/ Данните по отношение на потреблението се отнасят към календарната година на първата година от указания период.
2/ Производство плюс запаси в началото на периода.
3/ Данните за търговията се отнасят за износа през покупателния сезон юли/юни за пшеницата и фуражните зърнени култури.
4/ Показателят може да не бъде равен на разликата между обема предлагане и обема потребление вследствие на разлики между отчетните години в системите за реализация, действащи в различните страни.
5/ Петте най-големи износители на зърно са Австралия, Аржентина, ЕС, Канада и САЩ.  

 

ВИЖТЕ ОЩЕ

Къде е икономическата логика при формирането на рентите?

Зърнопроизводител: Печалба и инвестиции тази година няма да има

Как да планирате жътвата по-добре?