При рутинни проверки на инспекторите от регионалните служби за растителна защита в обектите за търговия с продукти за растителна защита са взети проби за установяване на съответствие с показателите, одобрени при разрешаването на продукта за употреба в страната. Това е част от контролната дейност на службите за растителна защита с цел установяване годността на наличните в търговската мрежа препарати за растителна защита.

В края на миналата година в Националната служба за растителна защита са получени резултати от анализа на няколко продукта, които показват несъответствие на показателите, одобрени при тяхното разрешаване. Препаратите са различни - Би 58, Дитан М 45, Дитан ДГ, Суперсект 10 ЕК, Раксил С 060 ФС.

За някои от тях е разпоредено запечатването и изземването от обектите, в които се предлагат за продажба. За продукта Суперсект 10 ЕК е разпоредена съвместна проверка с органите на МВР с цел установяване произхода на разфасовките и предприемане на последващи действия.

Съгласно Закона за защита на растенията в селскостопанските аптеки и складове в страната е забранено предлагането на продукти за растителна защита, които са негодни за употреба, в това число и продукти с променени физични и химични свойства. За неспазване на посочената норма в Закона за защита на растенията нарушителите ще бъдат санкционирани.

В края на миналата година в пресата се появиха сигнали, че куфарни търговци от Южна България пренасят от Турция в България неразрешени, или вече забранени от европейското законодателство и у нас препарати за растителна защита, които след разфасоване се предлагат в наши селскостопански аптеки.

Вече настъпва и времето, ако зърнопроизводителите искат да имат добър добив от есенниците и с добро качество на зърното, да започнат борбата с болестите и вредителите по пшеницата и ечемика. Ако обаче попаднат на някои от гореописаните препарати-менте парите за тях, разходите по третирането и последващите загуби от нереализирания очакван ефект ще си останат за сметка на земеделския производител.

И така въпреки евентуалните санкции за търговците на препарати, рискът от употребата на ментета си остава изцяло и единствено за производителя. Той може да се изрази и в многоцифрени числа, дори реколтата да е застрахована. А това в условията на криза може да се окаже много тежък удар за мнозина фермери.

източник: Монт-прес