България и Малта регистрират през 2023 г. рязко увеличение на популациите си от свине. И в двете страни ръстът е с 21 на сто, съобщават от Евростат. 

 Животновъди: Крайно време е да се облекчат директните продажби от фермата


"Общият брой прасета в България през 2021 г. са 695 000, следващата година са 602 000, а през 2023 г. достигат 727 000", съобщи за Агри.БГ Димитър Михайлов, изпълнителен директор на Асоциацията на свиневъдите в България.

Според него 2022 г. е една от най-критичните години за подотрасъла. Тогава се съчетават няколко негативни фактора, водещи до сериозен спад в бранша – войната в Украйна, високи разходи за изхранване на животните, ниски изкупни цени, последици от Африканска чума по свинете и слаб износ на свинско месо от Европейския съюз към Азия. 

На практика през 2023 г. има възстановяване на българското свиневъдство, сочи анализът на експерта. 

По прогноза на аграрното министерство се очаква през следващите няколко месеца цените на свинското месо да продължа да се движат малко над нивата от преди година. 

В същото време в Хърватия и Ирландия има сериозен спад в броя на отглежданите свине с 10 на сто през 2023 г. в сравнение с година по-рано. 

Общата картина за развитие на животновъдството в страните от общността съвсем не е обнадеждаваща. През 2023 г. популациите от добитък в Европейския съюз са били по-ниски в сравнение с предходната година, сочат данните на европейската статистическа служба. 
В сравнение с 2022 г. популациите на свине и говеда намаляват с 1% процент, при овцете има спад с 3%, а при козите - с 5%. 

През 2023 г. в ЕС е имало 133 млн. свине, 74 млн. говеда, 58 млн. овце и 11 млн. кози. 

За последното десетилетие популациите на всички видове селскостопански животни са намалели. Най-малко е намалял едрият рогат добитък в ЕС - с 5%, следват свинете със спад с 6 на сто. Броят на овцете е надолу с 9%, а козите са по-малко с 15%.

В отделните страни има различно развитие на популациите от селскостопански животни. 
В Латвия има най-голям спад при говедата – 6% надолу спрямо 2022 г., следват Литва, Естония, Португалия, Финландия и Унгария. Кипър е единствената страна със скромно увеличение от 1%.