Около половината (52,8%, или 217,5 млрд. евро) от стойността на общата продукция на селскостопанската индустрия на Европейския съюз (ЕС-27) през 2020 г. идва от зеленчуците, други градински растения и зърнените култури, пише в доклад на Евростат.

Глад за хора в селското стопанство

Според данните стойността на цялата продукцията, произведена от селското стопанство на ЕС-27, възлиза на 411,8 млрд. евро през 2020 г., което е спад от 1,4% в номинално изражение спрямо 2019 г., когато се отчита пик в стойностите. 

С дял от 38,6%, или 158,8 млрд. евро на второ място в стойността на общата продукция се нареждат продуктите от животни, като по-голямата част от тези стойности идва от мляко и свинско. Селскостопанските услуги през 2020 г. са допринесли с 20,2 млрд. евро към общата стойност на продукцията. Накрая са неземеделските дейности - 15,3 млрд. евро.

Повече от половината (58,6%) от общата производствена стойност на селскостопанската индустрия на ЕС идва от „голямата четворка“- Франция (75,4 млрд. евро), Германия (56,8 млрд. евро), Италия (56,3 млрд. евро) и Испания ( 52,9 милиарда евро). Следват: Холандия (28,2 млрд. евро), Полша (27,2 млрд. евро) и северната ни съседка - Румъния (16,8 млрд. евро). Ние сме извън основната класация.

Три четвърти (76,2%) от общата стойност на селскостопанската индустрия на ЕС през 2020 г. идват от тези седем държави членки. През 2020 г. селскостопанската индустрия е създала добавена стойност от 177,0 млрд. евро.

Разходите, направени от европейските фермери през 2020 г., са около 234,8 млрд. евро. Над една трета от тях са за фуражи на животните.

5,2% от общите разходи са за семена, а 4,7% - за препарати за растителна защита. Торовете и подобрителите на почвата възлизат на 6,3% от общите разходи на фермерите от Съюза.