По данни на европейската служба Евростат, броят на млечните крави в България за периода 2008-2011 г. е намалял с 13%. Това намаление отговоаря на общата тенденция на спад в отглеждането на животни в Европа. Водещи в негативната класация са Румъния (18%), Словакия(15%), Испания (14%).

 

Свиване има и по отношение на броя на отглежданите свине. Данните на Евростат показват, че в ЕС се отглеждат с 5% по-малко свине, спрямо предходния отчетен период (2004 – 2007 г.). Най-сериозно е понижението в Словакия (-36%), Чехия (-33%) и Словения (-28%). Веднага след тях обаче се нарежда България, където числеността на отглежданите свине намалява с 26 на сто.

 

[news]

 

Данни по отношение на птицевъдството има само за годините 2003, 2005, 2007 и 2010 г., отбелязват от Европейската комисия. Те не показват изменения на средните стойности, но за сметка на това има големи различия между отделните държави. Числеността на отглежданите пилета се наблюдава в Латвия (28%), Словения (22%) и Австрия (19%). За сметка на това броят им намалява в Кипър (21%) и България (-16%).

 

ВИЖТЕ ВИДЕО РЕПОРТАЖА В  WebTV


 

© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!