Пазарът на говеждо месо в ЕС ще продължава да „поглъща“ все по-големи обеми внос през следващото десетилетие, сочи последната прогноза на Асоциацията на животновъдите на Австралия (MLA). 

Цената на свинското месо в Испания продължава да пада

Отстъпвайки само на САЩ, ЕС бе един от най-големите потребителски пазари на говеждо месо в света през 2017 г.  (с малко по-малко от 8 млн. тона), сравнено с Китай и Бразилия. При това търсенето на говеждо месо в ЕС превишава обема на вътрешното производство. До 2030 г. по оценки на Европейската комисия ЕС ще потребява 353 000 тона вносно говеждо месо, за да покрие вътрешния дефицит, пише Meatinfo.

В рамките на ЕС Великобритания консумира около 16% от общия обем на потребление в региона. През 2017 г. обемът на потребление на говеждо месо на глава от населението в страната възлиза на 17,9 кг. - един от най-големите показатели на пазара.

Франция, Германия и Италия представляват другите големи потребителски пазари в региона.

Австралия и ЕС пристъпиха към процес на осигуряване на по-тясно двустранно търговско партньорство и формални преговори за сключване на договор за свободна търговия (FTA) през юли 2018 г. Резултатът от тези преговори ще бъде основен фактор, определящ перспективата на Австралия на пазара на говеждо месо в европейския регион.

Великобритания представлява най-големия пазар за внос на говеждо место от Австралия в ЕС. Излизането на страната от ЕС, което е планирано за март 2019 г., ще създаде привлекателна възможност за Австралия за подобряване на настоящия достъп до пазара й, констатират анализатори.

Обемът на австралийското говеждо месо, експортирано в ЕС през последните 12 месеца, възлиза на 17 729 тона, от които 98% представлява охладено говеждо месо и 2 % - замразено.

Въпреки ограничения обем, повечето австралийско говеждо месо, което се изнася в ЕС, е предназначено за предприятия за обществено хранене.