Европа дава широката си подкрепа за прилагането на Общата селскостопанска политика и субсидирането на сектора. Това показва последното проучване на Евробарометър, проведено сред гражданите на Европейския съюз, съобщава agri.eu, цитиран от Фермер.БГ.  Според проучването, публикувано днес повече от 80% от респондентите оценяват ролята на ОСП и субсидирането на селското стопанство като "важно" или "много важно" за стимулиране на заетостта и растежа, и за подкрепа на ролята на земеделския производител в хранителната верига.
 
По-голямата част от анкетираните  (66% ) са съгласни също, че ОСП допринася за подобряване на търговските отношения между ЕС и останалата част на света, и на доброто функциониране на единния пазар на ЕС (65%).
 
Във връзка с високата обществена подкрепа на европейските граждани по отношение на Общата селскостопанска политика, еврокомисарят по земеделие Фил Хоган каза: „Приветствам нарастващото одобрение от страна на гражданите на ЕС за значението на  общата селскостопанска политика. Радвам се, че осъзнават колко важна е ОСП за осигуряването на инвестиции, растеж и работни места в селските райони на Европа“.