България е сред страните от Средна и Източна Европа, в които "систематично" се мами и злоупотребява с аграрните субсидии на ЕС, пише Дойче Веле, цитирайки доклад на фракцията Зелените/Европейски свободен алианс в Европарламента. 

Тема с продължение: Животновъд от Шабла още чака субсидии!

"Къде отиват парите на ЕС?" е името на доклада, който анализира систематичните слабости на структурите за аграрни субсидии и дава примери за корупция и измами, с чиято помощ се обогатяват бизнесмени и политици от България, Унгария, Чехия, Румъния и Словакия.  

“Еврокомисията си затваря очите за случващото се, а и правителствата на държавите от ЕС не взимат достатъчно мерки срещу тези практики”, заявява евродепутатът Виола фон Крамон и посочва:

“Един от проблемите е, че Общата селскостопанска политика на ЕС насърчава най-вече крупните аграрни структури. Европейският бюджет не бива да бъде "магазин на самообслужване” за жадни за власт бизнесмени и правителствени ръководители"

14 от общо 84-те страници в анализа на Зелените са посветени на нашата страна. Авторът на тази част Димитър Събев посочва, че редом с Чехия и Словакия, България е една от държавите членки, където делът на големи фермерски предприятия е най-висок. Той припомня, че през 2019 г. българските фермери са получили 1,144 млрд. евро - значителна сума, която съставлява около 2% от прогнозирания за 2020 г. БВП в България. 

Повечето от тези субсидии обаче са взети от няколко големи арендатори, се заявява в доклада. 

Цитираните данни сочат, че през 2018 г. 2,4% от бенефициентите в България са получили общо 45% от всички директни плащания. Според тематичния доклад на Института за икономически изследвания около 100 на брой са големите ползватели на субсидии у нас. 

"Този брой може и да е условен, но вън от съмнение остава фактът, че някои от най-богатите хора в страната годишно се субсидират с милиони от ОСП. Това циментира тяхната икономическа мощ и политическото им влияние. Има индикации, че публичните институции и агенции осигуряват политически и правен комфорт за най-големите играчи", пише още в частта за България.

Критичният анализ разглежда и факта, че у нас крупните арендатори често разделят имотите си между няколко компании, които формално са собственост на различни членове от семействата им. В други случаи една холдингова компания контролира директно няколко големи получатели на европейски селскостопански субсидии.

"Системата за администриране на селскостопанските субсидии в България има редица недостатъци: информационно затъмнение, липса на целенасочена подкрепа за малките фермери, многобройни вратички за избягване на ограниченията за директни плащания, подсигуряване на удобна правна и административна рамка за големите играчи, се заключава в анализа за България, като се изтъква, че малките предприятия са изправени пред твърде големи бюрократични препятствия.