От 21-ви февруари 2014 г. ЦПО към „Европейски алианс по образование” – гр. Самоков организира провеждането на безплатно обучение по Мярка 111 - „Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания” по Програмата за развитие на селските райони 2007-2013. В обучението могат да се включат регистрирани земеделски производители от цялата страна, като основната цел е да се повиши квалификацията на земеделските производители и заетите в техните стопанства.

Проектът ще се осъществи в периода от месец февруари 2014 г. – месец април 2015 г. и в него ще вземат участие над 1 000 земеделски стопани.

Обучаващата организация предлага както краткосрочни обучения с продължителност от 30 часа, така и дългосрочни обучения от 150 часа. Краткосрочните курсове протичат в рамките на 4 дни, а дългосрочните курсове – за 19 дни.

Курсовете по Мярка 111 от ПРСР ще се провеждат в хотел „Самоков****”, к.к. Боровец, а настаняването и изхранването по време на обучението са безплатни за всички участници. Финансирането е осигурено по Програмата за развитие на селските райони, подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Успешно завършилите обучението ще получат удостоверение, съгласно изискванията на Наредба 23/14.07.2008 г. на МЗХ.

ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАПИСВАНЕ И УЧАСТИЕ В ОБУЧЕНИЕТО НА „ЕВРОПЕЙСКИ АЛИАНС ПО ОБРАЗОВАНИЕ” ООД ПО МЯРКА 111
 
За допълнителна информация и записване в обученията:

2010 Боровец, хотел „Самоков”, офис 208
Тел.:0750/3 2602, факс: 0750/3 2621,
моб. 0887/488 338
e-mail:[email protected],
website:eualliance-bg.com

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!