Европейската комисия възстанови на България нови 290 млн. лева по ПРСР, съобщиха от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ). Възстановените средства са от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР). Те са по извършени от ДФЗ плащания в периода 16 октомври – 31 декември 2013 г. по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР).

 

От тях 28 051 831 лв. са по така наречените „зелени мерки” на ПРСР, а други 172 687 161 лв. – по общински проекти. Така общата възстановена на България сума от началото на годината по двата основни земеделски фонда, които ДФЗ администрира – ЕЗФРСР и Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ) – надхвърли 1 240 000 000 лв. Средствата са платени по сметката за европейски средства на ДФЗ, която е част от единната сметка в обхвата на фискалния резерв.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!