Европейската комисия в момента приключва работата по последните подробности преди предстоящото официално приемане на правните решения през следващите седмици за защитни мерки за млечни продукти, плодове и зеленчуци, научи Фермер.БГ от свои източници в Брюксел.

 

За сектора на млякото и млечните продукти се предвижда публично изкупуване (интервенция) и помощ за частно складиране за масло и обезмаслено мляко на прах. Периодът на интервенция се очаква да бъде до 29 февруари 2016 г.

 

При интервенция обществените органи купуват количествата, предлагани от частните оператори, на фиксирана цена за максимално количество от 109 000 тона обезмаслено мляко на прах и 50 000 тона масло, при условие че предлаганите стоки отговарят на определени изисквания за качество. След като тези количества се изчерпят, интервенцията ще продължава с тръжна система.

 

[news]

 

След възстановяването на цените публичните органи продават закупеното масло и обезмаслено мляко на прах на свободния пазар. При частното складиране собствеността на стоките остава на частния оператор, който поема ангажимент чрез договор за изтегляне на стоката от пазара за определен период от време. В замяна на това се предоставя помощ за покриване на част от разходите по складирането. Правните проекти за удължаване на срока на тези инструменти вече бяха обсъдени между Комисията и представители на държавите членки. Съответните правни актове трябва да бъдат публикувани и да влязат в сила преди края на септември.

 

За сектора на плодовете и зеленчуците Комисията предлага да се удължат до 30 юни 2016 г. мерките, които приключиха на 30 юни 2015 г., обхващащи основни групи плодове и зеленчуци (включително праскови и нектарини), засегнати от руското ембарго. Мерките включват изтегляне на продукция за безплатно разпределяне на плодове и зеленчуци за благотворителни организации и изтегляне на продукти за други цели (като фуражи, торове, дестилация), както и мерките за „небране“ и „събиране на реколтата на зелено“.


Количествата ще бъдат разпределени между държавите членки, които са изнасяли значителни количества за Русия през последните три години. Освен това, допълнително количество, непревишаващо 3000 тона, може да бъде изтеглено от пазара във всички държави членки с цел по-нататъшно стабилизиране.


Търсенето на мляко и млечни продукти в света се влоши през 2014 г. и през първата половина на 2015 г., най-вече поради спад на вноса от страна на Китай. "Освен това руското правителство обяви удължаване с още една година на необоснованата и неправомерна забрана върху вноса на селскостопански продукти от Европейския съюз до август 2016 г. Затова съществуващият натиск върху цените на млякото и млечните продукти се очаква да се запази през идните месеци.", се казва в официален коментар на Европейската комисия, публикуван преди дни. Що се отнася до плодовете и зеленчуците, поради удължаването на руското ембарго европейските производители нямат достъп до важен експортен пазар и това може да доведе до значителен спад на цените.

 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!