Неофициално от Европейската комисия съобщиха, че заради продължаващите злоупотреби по ПРСР2007-2013 , и най-вече по мярка 121 - Модернизация на земеделските стопанства, най-вероятно средствата ще бъдат също замразени, както бяха замразени миналата година и тези по програма САПАРД.

 

Източник от дирекция "Развитие на селските райони" ( DG Agri ) към ЕК, пожелал анинимност, заяви специално за Фермер.БГ, че е "повече от наивно в Разплащателната агенция и МЗХ да се смята, че в Европeйската комисия нямаме информация за нередностите и злоупотребите, които се извършват с проектите по Програмата за развитие на селските райони. На практика има явни нарушения на наредбите, като се повтарят лошите практики от програма САПАРД с вписването в проектите на оборудване и машини - втора употреба, както и представянето на фиктивни и неистински оферти."

 

В момента в Европейската комисия се обсъжда, кога да бъдат временно замразени плащанията по проектите по мярка 121 от ПРСР и дали да има замразени плащания и по проекти от други мерки. Преди седмица в ОЛАФ е получена информация за злоупотреби и с проекти по ПРСР на няколко Общини.

 

Фермери кандидатствали с проекти по мярка 121 от ПРСР, заявиха пред Фермер.БГ, че не е вярно, че се повтарят злоупотреби като тези по САПАРД. Заради тромавата процедура по одобряване на проектите по мярка 121 и подписване на договорите към тях, те са принудени да закупуват техниката преди реалното одобрение на проектите. Това наистина ги поставя в рискова ситуация за в бъдеще, тъй като техниката по проекта бива междувременно използвана и вече влиза в графата "употребявани машини".

 

По-голямата част от фермерите обаче нямат друга алтернатива, защото основателно се нуждаят от техниката за самия процес на производството на агро продукция. Масово за финансиране покупката на тези машини са теглени кредити и са ипотекирани жилища и фамилни къщи, а неизплащането на субсидиите по проектите ще ги постави пред изключително рискова ситуация.

 

Проблемите с администрирането и изплащането на субсидиите по проектите по ПРСР 2007-2013 допълнително демотивираха редица фермери, които имаха намерение да кандидатстват с проекти, но вече си задават въпроса дали изобщо си струва рискът и усилията.  А струва ли си наистина ?