ЕС трябва да направи повече, за да помогне на земеделските производители да получат справедлива възвращаемост от веригата на предлагане на храни, да се справят със смущенията на пазара и да намерят нови пазари за продукцията си, изключена от руския пазар. Това се посочва в две необвързващи резолюции, гласувани от ЕП на 7 юли. Страните членки трябва да помогнат на фермерите да обединят силите си в организации на производители и да засилят влиянието им при договаряне, добавят евродепутатите.
 
"Има много дългосрочни възможности за млечния сектор на ЕС, но досега Комисията не е успяла да се справи с новите предизвикателства като края на квотите за мляко, наскоро удълженото руско ембарго върху вноса на храни от ЕС и нестабилността на цените. Трябва да използваме по-ефективно наличните инструменти, но също така ЕС трябва да положи повече усилия, за да подпомогне превръщането на млечния сектор в глобален лидер“, заяви Джеймс Никълсън (ЕКР, Великобритания), докладчик за сектора на млякото и млечните продукти, както и за т.нар "Пакет за мляко" през 2012 г. Резолюцията, която разглежда перспективите за млечния сектор на ЕС, беше одобрена с 510 гласа "за", 154 "против" и 44 въздържали се.
 
"Трябва да насърчаваме земеделските производители да се присъединят към организациите на производители, така че да се засили влиянието им при договаряне, да се укрепи позицията им във веригата на предлагане на храни и по този начин те да увеличат доходите си. Също така е важно да се повиши тяхната конкурентоспособност и да справим с нелоялните търговски практики. Освен това ЕС трябва да помогне на земеделските производители да намерят нови пазари за своите продукти и да улесни износа", заяви Нуно Мело (ЕНП, Португалия), докладчик по резолюцията за плодовете и зеленчуците, която разглежда развитието на сектора в ЕС след реформата от 2007 г. Резолюцията беше одобрена с 598 гласа "за", 53 "против" и 41 въздържали се.
 
По-справедлива верига на предлагането на храни и по-добри инструменти за борба с пазарните кризи
 
Депутатите настояват, че ЕС трябва да балансира по-добре веригата на предлагането на храни, да подобри допълнително контрола на пазара на мляко, да въведе по-добри инструменти за справяне със смущенията на пазара и да предостави допълнителни стимули за млекопроизводителите и производителите на плодове и зеленчуци, които да обединят силите си в организации на производителите.
 
Парламентът призовава Комисията и страните членки:
 
 - да разработят по-гъвкави и реалистични кризисни инструменти, тъй като съществуващите пазарни мерки не са достатъчни за решаване на текущите предизвикателства
 
 - да предложат за обсъждане законодателни предложения за справяне с нелоялните търговски практики, като например въвеждане на механизми за защита на земеделските производители от злоупотреби на пазара на дребно
 
да предоставят възможност на създадената неотдавна Европейска обсерватория за наблюдение на пазара на мляко да изпраща по-рано и по-чести предупреждения в случай на криза и да отправя препоръки за необходимите действия
 
 - да подобрят признаването на организациите на производителите (ОП), за да увеличат силата на земеделските производители при преговори с търговските вериги
 
 - да помогнат на организациите на производителите да предоставят по-големи стимули за присъединяването на фермерите към новите обединения или за сливането на съществуващите такива
 
 - да осигурят различни възможности за износ на продукцията от ЕС, за да може производителите да устоят на удълженото руско ембарго и да се възползват максимално от възможностите за разширяване на пазара след неотдавнашното премахване на квотите за мляко
 
 - да увеличат износа чрез премахване на митническите и фитосанитарните бариери за трети страни чрез търговски преговори и да следят отблизо тенденциите на международните пазари, за да се идентифицират възможностите за износ.

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!