Европейският парламент одобри поставянето на таван на производството на биогорива от традиционни източници и преминаването към ново поколение горива от източници като водорасли и определени видове отпадъци. Мерките целят да намалят емисиите от парникови газове, дължащи се на засилващото се използване на обработваеми земи за отглеждане на растителни видове за биогорива.

Както Фермер.БГ писа Европейската комисия предложи налагането на таван на дела на биогоривата, произвеждани от земеделски култури още през месец февруари т.г.

„Дебатът беше много труден, защото беше повлиян силно от икономически интереси. Текстът има много технически характер, но от него произтичат важни икономически и етични последици“, заяви докладчикът Корин Льопаж (АЛДЕ, Франция). Нейният доклад бе подкрепен на първо четене с 356 гласа за, 327 гласа против и 14 въздържали се при гласуването, съобщават от Европарламента.

[news]
Растящата употреба на обработваема земя за производството на суровини за биогоривата, предизвиква увеличаване на емисиите от парникови газове. Научни изследвания показват, че тези емисии могат да намалят поне отчасти ползите от биогоривата за околната среда, когато се вземе предвид целият цикъл от тяхното производство до потреблението им.

Според настоящото законодателство страните-членки трябва да направят така, че възобновяемите енергийни източници да бъдат с дял от поне 10% от енергийното потребление в транспорта към 2020 г. Според приетия от ЕП текст биогоривата от първо поколение (т.е. тези, произведени от хранителни култури) не трябва да надхвърлят 6% от окончателното енергийно потребление в транспортния сектор към 2020 г. Новите биогорива, произвеждани от източници като водорасли и определени видове отпадъци, ще трябва да бъдат с дял от поне 2,5% от енергийното потребление в транспорта към 2020 г. според одобрените от ЕП правила.

В България секторът с производството на биогорива не е силно развит. В страната има изградени около 15 завода за производство на биодизел и биоетанол, но те реално почти не функционират, въпреки че от началото на 2012 в сила влезе исзискване във всеки литър дизелово гориво да се добавя 5% биокомпонент.© 2013 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!