Европа задейства “аварийната спирачка” за вноса на украински овес, след като внесените количества са достигнали тези, регистрирани между 1 юли 2021 и 31 декември 2023 г.

Така до 5 юни 2025 г. украинският овес, внасян в ЕС, ще се извършва в рамките на тарифната квота от задълбочената и всеобхватна зона за свободна търговия (ЗВЗСТ), действаща от 2016 г. между двете страни. Автоматичното повторно въвеждане на тази тарифна квота е резултат от ревизираните автономни търговски мерки (АТМ), които са в сила от 6 юни 2024 г.

Регламентът за автономните търговски мерки включва “аварийна спирачка” за няколко продукта, включително овес, и тя се задейства автоматично, ако обемът на вноса достигне средния годишен внос, регистриран между 1 юли 2021 г. и 31 декември 2023 г. За овеса тази средна стойност е 2 440,56 тона.

След като този обем бъде достигнат, Комисията въвежда отново съответната тарифна квота от ЗВЗСТ в рамките на 14 дни. Квотата за овес е определена на 4 000 тона. Тъй като вносът от началото на 2024 г. е над този обем, митата за най-облагодетелстваните нации (НОН) ще се прилагат до края на 2024 г.

Квотата ще бъде отново достъпна от 1 януари 2025 г., се казва в съобщение на Европейската комисия. 


Украйна е изнесла малко над 7 000 тона овес за всички трети страни през 2022 г. и 11 173 тона от юли 2023 г. до май 2024 г. Освен към ЕС, тя изнася за редица страни по света: Индия, Ирак, Либия, Мароко, Южна Африка, Швейцария, Турция и Виетнам.

В сила от 4 юни 2022 г. автономните търговски мерки имаха ясен положителен ефект върху търговията на Украйна с ЕС, но не и върху производителите от страните от ЕС. През настоящата година тези мерки бяха ревизирани по настояване на много страни-членки, като бе добавена именно клаузата за “аварийна спирачка” при прекомерен внос на някои продукти. 
Най-новите автономни мерки въведоха аварийна спирачка за яйца, птиче месо, захар, овесени ядки, царевица, едрозърнест и мед, за да се вземе предвид и чувствителността на ЕС по отношение на тези стоки.