Eврокомисарят по земеделието и развитието на селските райони Фил Хоган ще участва утре в лайфчат във Фейсбук утреза насоките в Общата селскостопанска политика (ОСП) на Европейския съюз след 2020 г. 
 
 
Еврокомисарят Хоган възлага големи очаквания на съвременните технологии. Пример за това е електронната платформа за управление на баланса на хранителните вещества в посевите. Тя ще позволи по-ефективно и целенасочено използване на водата и химикалите, като торове и препарати за растителна защита. 
 
Достъпът до електронната платформа би трябвало да бъде безплатен. Намеренията са тя да използва данни от различни източници, включително от европейската спътникова програма „Коперник“.
 
 
Като цяло Европейската комисия разчита на потенциала на новите прецизни селскостопански технологии за по-ефективно използване на ресурсите в селското стопанство.  Вече има роботи, които измерват и оптимизират потребностите от вода във винопроизводството. Сензори наблюдават растежа на растенията, а дроните откриват и третират растителните болести.
 
Съществуват обаче съмнения дали технологиите ще бъдат наистина достъпни за по-голямата част от земеделските стопани в ЕС, като се има предвид, че една трета от производителите в сектора са над 65 години и нямат необходимите цифрови знания.
 
Друг проблем са високите първоначални разходи, които биха се изплатили единствено при най-големите производители. В същото време европейското селско стопанство в голяма степен се състои от малки или много малки ферми, чиято доходност едва ли е достатъчна или изобщо не е достатъчна за поминъка на земеделските стопани и техните семейства.
 
Излизането на Великобритания от ЕС и съответното намаление на приходите в общия европейски бюджет е още едно от предизвикателствата пред ОСП след 2020 г.