Малките земеделски стопани в планинските райони са реалните пазители на земята. Произведената от тях продукция е еманация на мъдростта на местните хора.
 
 
Тя носи в себе си знанието на редица поколения за това какво и как да отглеждат, както и как да преработват след това първичните продукти. Това каза директорът на областната дирекция на Държавен фонд „Земеделие“ в Смолян Денислав Костов по време на инициативата „Ден на отворени врати“, която фонда провежда в цялата страна. 
 
Той съвпадна с изложението „Планините на България - гостоприемство в четири сезона", част от празниците по повод 106 г. от Освобождението на Родопите и празника на община Смолян. 
          
Костов поясни, че ПРСР 2014 – 2020 и по-конкретно подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства“ дава възможност за финансова подкрепа именно на най-малките от тях. Чрез нея те могат да осигуряват устойчиво развитие и растеж на стопанството си, посредством увеличаване на доходите си. Подмярката помага за повишаване на жизнеспособността на стопанствата, подобрява опазването на околната среда и не на последно място - ускорява тяхната модернизацията и технологичното обновление.
 
 
„В областта са одобрени 64 кандидати по подмярка 6.3 с изплатена субсидия от 1 251 712 лв. до момента. Финансовото подпомагане е в размер на левовата равностойност на 15 хил. евро“, обясни Денислав Костов. Общо за страната са одобрени 1940 земеделски стопани с 42 987 913 лева получено финансиране, допълват от фонда. 
 
По линия на директните плащания Денислав Костов заяви, че най-много стопани от областта - 3 080,  са получили общо 1 889 240 по подмярка 13.1 (НР1–„Компенсационни плащания в планински райони“) от марка 13 „Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения“. По схемата за преходна национална помощ за тютюн, необвързана с производството (ПНДТ) 1 898 стопани са получили общо 2 883 178,76 лева.
 
Костов допълни, че в областта 10 животновъди са получили 116 125,64 лева по схемата за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-месо). По схемата за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол - (ЕЖСК-мляко) 20 животновъди са получили 391 075, 25 лева. В област Смолян по схемата за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони  - (ДПЖ-пл) 208 животновъди  са получили 249 774 лева, обясни още той.
 
По време на туристическото изложение, ОД на ДФЗ Смолян организира пазар на земеделски продукти, на който 11 бенефициента на ДФЗ - пчелари, животновъди, овощари и зеленчукопроизводители, показаха своята продукция и споделиха ползите от европейското финансиране. То е от изключителна важност за запазването и развитието на земеделието в необлагодетелстваните планински райони.