Забраната на патентоването на продукти, придобити чрез биологични техники за селектиране, като кръстосване, е от основно значение за иновациите, снабдяването с храни и малките и средни предприятия. Това се казва в обща резолюция, гласувана от ЕП в четвъртък. Евродепутатите изразиха изненада от решението на Европейското патентно ведомство да позволи патентоването на такива продукти, съобщават от Европейския парламент.
 
Те призоваха Комисията спешно да изясни съществуващите релевантни правила на ЕС и да защити достъпа на развъдчиците до биологичен материал. Евродепутатите отбелязват, че развъждането на растения е иновативен процес, упражняван от земеделците и земеделските общности от самото зараждане на селското стопанство. Те твърдят, че достъпът до биологичен материал е от жизнена важност за иновациите и развитието на нови вариации, които да помогнат за глобалното снабдяване с храни, борбата с климатичните промени и предотвратяването на формирането на монополи. Поради тези причини, продуктите, придобити от биологични по своята същност процеси като растения, семена, местни характеристики и гени трябва да бъдат изключени от патентоспособност. Това се настоява в резолюцията, която беше приета с 413 гласа „за“, 86 „против“ и 28 „въздържал се“.
 
Парламентът призовава Комисията спешно да изясни приложното поле и тълкуването на съществуващото законодателство, и по-специално директивата относно правната закрила на биотехнологичните изобретения, и да изпрати това тълкуване на Европейското патентно ведомство (ЕПВ), за да гарантира, че продуктите, добити по биологични по своята същност процеси няма да бъдат патентовани. Евродепутатите настояват също така ЕС и неговите държави членки да обезпечат гарантирания достъп до такива материали за селекция на растенията.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!